Skip to content

LESS SENSORS, MORE CARE

DE EERSTE ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE DIE WAAKT OVER het welzijn VAN MENSEN

VALPARTIJEN BINNEN 30 SECONDEN GESIGNALEERD

ÉÉN VALS ALARM PER KAMER PER 86 DAGEN

ALS KEPLER NIGHT NURSE GEBRUIKER BEN JE 6 KEER SNELLER BIJ EEN VALPARTIJ!

We horen het steeds:

“We vonden de cliënt op de grond. Geen idee hoe lang ze daar gelegen heeft.”

of

“Mijn vader heeft onlangs 3 uur op de grond gelegen. Mijn moeder dacht dat hij al in bed lag.”

Zelfs met de huidige domotica die de ouderenzorg overspoelt met valse alarmen, blijkt uit onderzoek dat bij 6 van de 7 valpartijen binnen zorginstellingen er niemand binnen 5 minuten aanwezig is om cliënten weer op de been te helpen. Met de zorgsoftware van Kepler Vision Technologies, de Kepler Night Nurse is de cliënt in 6 van de 7 gevallen binnen 60 seconden weer op de been!

KLANTERVARINGEN

De Kepler Night Nurse

Om de ouderenzorg te verbeteren zullen huidige domotica systemen binnen de zorg vervangen moeten worden. Het betrouwbaarste alternatief is de Kepler Night Nurse. De software die met Artificiële Intelligentie (AI) beelden van optische sensoren analyseert en passende valdetectie en valpreventie alarmen genereert. Vallen worden direct opgemerkt door de Kepler Night Nurse, zonder dat er iemand meekijkt.

Waarom is de Kepler Night Nurse zoveel betrouwbaarder dan andere domotica?

De software die Kepler Vision Technologies heeft ontwikkeld is zoveel betrouwbaarder omdat het een duidelijk inzicht geeft in wat er gaande is in de kamer. In plaats van alarmen zoals:

“Bedscan of bedpaaltje alarm gaat af”

krijgt de gebruiker van de Kepler Night Nurse een alarm zoals: 

“Cliënt is gevallen!” of “Cliënt is uit bed”

Een alarm geeft dus direct aan wat er is gebeurd in de kamer, en daarmee hoeveel prioriteit dat alarm heeft. Hierdoor weet de zorgmedewerker meteen hoe snel er op de alarmen gereageerd moet worden.

Voordelen van de kepler night nurse

De Kepler Night Nurse maakt huidige domotica in de zorg overbodig

De AI van Kepler Vision Technologies voorziet ouderenzorginstellingen van zowel valdetectie als valpreventie. Huidige domotica systemen sturen te beperkte alarmen, waardoor het verzorgend personeel niet weet wat er aan de hand is. Valmatten, een bedscans en slimme sensoren, worden bij gebruik van onze software overbodig. De Kepler Night Nurse analyseert de situatie en stuurt accurate alarmen. Zo herkent de zorgsoftware bijvoorbeeld dat iemand uit bed stapt. Hierdoor worden veel valse alarmen voorkomen.

De kwaliteit van de zorg verbetert

De kwaliteit van de ouderenzorg verbetert bij gebruik van de Kepler Night Nurse. Dit levert gezondheidswinst op voor de cliënt en meer plezier in het werk voor verzorgenden. Dit bereiken we door:

  • Zorgpersoneel dat binnen een minuut aanwezig is bij een valpartij.
  • Inzicht in wat er in de kamer gebeurt waardoor ook gedragsverandering wordt gezien en persoonlijkere zorg mogelijk wordt.
  • Instelbare alarmen, en geen nodeloze of valse alarmen meer.

Awards

Giant Health Event
The Big Score
Future of AI
Microdoft Innovate AI
Giant Health Score
The Big Score
Future of AI
Microsoft Innovate